Jako každý rok, tak i letos byla RO (Rada Obce (Nezvěstice, pozn. vyd.)) postavena před rozhodnutí, pro kterého z dlouhé řady uchazečů o pronájem restaurace u UVN se rozhode. Rozhodování to nebylo jednoduché. Členové RO při něm pečlivě zvážili všechna pro a dokonce i všechna proti! Po dlouhé diskusi se nakonec všichni přiklonili k názoru, že to ještě jednou zkusí s loňským nájemcem. Ten se při pohovoru před samotným rozhodováním RO mmjn. zavázal, že pro letošní sezónu sežene mnohem lepší obsluhu, než tomu bylo loni. Doufejme, že se mu to povede. Úroveň služeb budeme samozřejmě pro naše čtenáře obětavě a důsledně sledovat.