Vartecká obchodní inspekce (VOI) zahájila znovu svoji činnost. Podle slov jejích vedoucích činitelů se bude VOI „Aktivně podílet na monitorování, vyhodnocování a následném zveřejňování kvalit nejrůznějších služeb nabízených v naší obci.“ Jako první padla do hledáčku inspektorů VOI Restaurace u Šilhánků (RUŠ). V tomto podniku byla kontrola, alespoň podle pamětníků, provedena přibližně někdy v roce 1998 a něco. Lze tedy předpokládat, že od té doby se leccos (minimálně kromě nájemce) změnilo. Skutečnost dala kontrolorům, kteří se při své první návštěvě v této provozovně zaměřili na věc u hospody nejpodstatnější – způsob skladování a chlazení sudového piva, za pravdu! Sklep se v RUŠ změnil takřka k nepoznání! Nutno podotknout, že k lepšímu! Ač pracovníci VOI usiloně pátrali v archívech, fotografie pořízené při poslední návštěvě VOI v RUŠ se jim nalézt nepodařilo. Alespoň se jim ale po značném úsilí podařilo vyvolat fotografie při nedělní (28.2.2016) inspekci VOI. Naši čtenáři se tak sami mohou přesvědčit, že kvalita a kultura skladování piva, jakož i jeho chlazení, je v RUŠ na skutečně dobré až téměř vysoké úrovni. Lze jen tedy doufat, že nasazená laťka bude minimálně udržena v stejné výši. Zhruba za několik měsíců bude, dle slov mluvčího VOI, následovat opakovaná kontrola. Ta potvrdí, zda je úroveň služeb v RUŠ vzrůstající.foto: VOI