Je úterý, 4.10., 19:30h. V tento čas si redakce (jako každé úterý) jezdí pro mléko ke Krňoulům přímo od krávy. Jenže cestou tam nebylo nic vidět. Proto se redakce obrátila na pana OGEOE (Obecního GEnerála Obecní Elektřiny pozn. vyd.) s dotazem, proč nesvítí VO lampy. OGEOE odpověděl, že dojede zkontrolovat jističe. Za chvíli se lampy rozsvítily. Jenomže hned zase zhasly. Mléko si redakce vzala a jela domů. Jede po hlavní silnici a najednou vidí u el. sloupku naproti školce starostovo auto a vůz pana OGEOE. Tak se redakce ihned otočila a jela k nim. Mezitím se lampy rozsvítily. OGEOE řekl, že si myslí, jak byla vlhká zem, že se to vlhkostí zkratovalo se zemí. Doufejme, že se to v příští době nebude opakovat.