Stavební ruch v naší obci se po zimní puze opět rozjel na plné obrátky a někdy až přechází z některých věcí rozum. VHS (VodoHospodářské Stavby) úspěšně (spíše neúspěšně) pokračují v budování nových chodníků u sokolovny, kde bohužel došlo k tomu, že chodníky mají špatný sklon a kvůli tomu jsou nevyhovující, páč neodpovídají normám pro invalidy. Do toho rozkutali chodník mezi školou a školkou, vyhrabali celý jízdní pruh od zastávky u restaurace BON do zatáčky u Nekolů, rozhrabali celý svah pod hradem a aby toho nebylo málo, překopali a rozkopali dešťovou kanalizaci v zatáčce u Nekolů, ještě ke všemu před začínajícím obdobím dešťů… Celou situaci podtrhuje rozhovor, který se odehrál před započetím kopání do svahu u hradu mezi panem starostou a stavbyvedoucím, kdy se starosta ptal, jak mají zajištěný ten sloup. Odpověď se mu dostala poněkud neočekávaná: „No, to my nevíme, tak my začnem radši vo kus dál, aby to nespadlo…“ Zatím se jim teda daří… Ale nezahazujme flintu do žita. Třeba se jim po umoudření počasí podaří práce zdárně dokončit. No, ikdyž… Termín dokončení tohotu úseku byl 12/2022…….
Naštěstí druhá velká stavba má trochu lepší průběh. Jedná se o prakovou úpravu u kostela a výstavbu nové cesty od schodů ke vchodu do kostela. Práce byly započaty 6.3. a firma se nechala slyšet, že by snad mělo být do půlky dubna hotovo. Celkem to vypadá nadějně, ačkoli počasí tomu příliš nedopřává. Nadruhou stranu, aspoň všude vyrazí dřív tráva, až stavební stroje opustí brány naší vesnice.
Přejme sobě pevné nervy a všem stavebníkům mnoho zdaru v jejich práci. I když se jim někdy nedaří, musíme věřit, že se z chyby poučí a příště jí neudělají.