V potoku Bradava údajně žije vzácný rak. Po několika dotazech na příslušných místech jsme se dozvěděli, že se jedná o raka kamenáče. Jeho přítomnost nejen v toku Bradava je neoddiskutovatelná.
Jak si jinak vysvětlit zmizení, resp. „rozmělnění“ nového nánosu kamene, který vznikl v důsledku nedávného zvednutí hladiny Bradavy?
Podle závěrů pracovníků VVÚPB (Vartecký Výzkumný Ústav Potoka Bradava) uvedený jev může mít na svědomí pouze zmíněný druh raka. Podle těchto závěrů lze vyvozovat, že v Bradavě, potažmo v Úslavě žijí jedinci, kteří dokáží přemístit kameny převyšující hmotnost raka cca 4 – 20ti násobně.
Další teorie VVÚPB pojednává o tom, že raci při manipulaci s kamenem postupují koordinovaně. Tento model přemisťování kamene pak vypadá tak, že několik raků kamenáčů obstoupí konkrétní šutr a společně ho poté odnesou do míst, kde nebrání volnému protékání vody.
Co vedlo k takovému zodpověndému chování raků, kdy se sami zapojují do údržby koryt Bradavy a Úslavy zatím není jasné.
Doufejme, že jim tento trend vydrží a nebudou před případnýmy problémy se zanášením koryt couvat.