Jako nová členka Českého zahrádkářského svazu jsem byla pozvána na výroční schůzi, která se konala dne 4. března 2018.
Vzhledem k tomu, že jsem neměla možnost hlídání, dostavily jsme se obě.
Celkový počet členů, o čísle 40, jsme se sice nedoplnily, ale i tak byla účast hojná. Obsazenost tří stolů, z toho jeden dlouhý od oblouku ku oblouku.
Jako mimochodem jsem se podepsala do seznamu jmen o stolní kalendář na rok 2019 s tématikou zahrádkaření a s vepsanými tipy, které mi dopomohou k lepším zahradním výsledkům. Už teď se na něj těším. Za 80,- korun, které za něj zaplatím, se mi hodnota informací mnohokráte vrátí nazpět.
V rámci samotné schůze bylo zahájeno vítáním členů a taktéž zástupců z ostatních organizací v Nezvěsticích, jakožto Organizace zdravotně postižených, Sboru dobrovolných hasičů, Českého svazu chovatelů.
Prostor dostali informace o komisi a také výroční zpráva z loňského roku.
Taková vtipná myšlenka o tom, že ubývají místa na scházení a schůzování. Mělo by se datum přesunout do teplejších měsíců a přesunout se z místnosti do přírody? Když už jsme zahrádkáři, tak nejlépe k nějakému záhonu, či pod strom, aby byly ukázky z referátu autentické?
Dle referátů o rozpočtu, či kontrole dokumentace jsem pochopila, že jsem ve správné organizaci, neboť vše perfektně souhlasí a činnost je prováděna s nejvyšší pečlivostí.
Chod organizace, Jubilea dlouholetých členů, Organizování moštování, Výlet do Čimelic na květinovou výstavu, Setkávání členů, Příprava nové schůze, to jsou úkoly, které jsou zpracovávány důkladně, důvěryhodně, pečlivě a svědomitě. Jsem tu dobře.
Jen tak pro zajímavost, ač je Moštování hlavní činností organizace, je naprosto ovlivněna počasím a naší úrodou. Od začátku moštové evidence, zahájené roku 2011, byl rok 2017 nejhorším výsledkem.
Na moštování přišli dva občané, namoštovali 73 kg ovoce a zisk z těchto dvou návštěv byl 253,- korun.
Naproti tomu rok 2012 byl úspěšný v návštěvnosti 90 občanů, kteří namoštovali 3.763 kg ovoce a zisk byl 14.337,- korun. Ona taková moštovací akce není jen tak jednoduchá. Moštovací přístroj ne vždy spolupracuje a dlouhodobá přístrojová spolehlivost není možná. Několikerá reklamace není dosud pro přístroj přínosná. Doufáme ale ve skvělé zítřky a spoléháme na šikovné ruce našich spoluobčanů.
Návštěva Výstavy květin v Čimelicích proběhla 24. Srpna 2017 ke spokojenosti všech zájemců.
Ohledně jubilea dlouholetých členů organizace zde napíšu pár jmen.
Karel Němec – 85 let, Jaroslava Rollingerová – 85 let, Jiří Lopata – 80 let, Bohumíra Kastenová – 80 let, Václav Havlan – 75 let, Zdeněk Písařík – 80 let.

Zde uvádím myšlenkovou pomlku. Ta krásná čísla si musíte uvědomit sami.
Ale nejen tato jména jsou součástí zahrádkářské rodiny, jsou i další, ale neměla jsem seznam všech členů, takže tato čísla můžeme závidět zatím těmto našim spoluzahrádkářům.
A to mě posouvá směrem k otázce. KDE JSOU MLADÍ??? Mladí zahrádkáři? Co vy máte na zahradě? Zaparkovaná auta, bazény, nahaté pergoly? Beton? Kde máte záhony? Víte vůbec na co je dobrý kompost? Jak bzučí včely na rozkvetlé třešni? Jaká krása je rukama od hlíny otřít si zpocený obličej a zamhouřit oči před sluníčkem? Víte vůbec, jakou radost vám udělá rostlinka, když se vynoří nad substrát?
Haló mladí. Dneska byla schůze a vůbec jsem vás tam neviděla. Vstaňte prosím od televizí, od počítačů a přijďte si poslechnout zkušenosti předchozích generací, přijďte se něco nového naučit, budeme se těšit, až vás mezi námi uvítáme. Omladíte zahrádkářskou organizaci a vnesete mládí do našich řad. Internet není tak důvěryhodný jako slovo zkušeného člověka.
Odbočka k referátu pana Pilze.
Pan Pilz hovořil v širokém rozsahu informací. Jako humorná mi přišla poznámka o Českých výstavách, na které jezdí vystavovatelé z Bavor, pochlubit se svojí úrodou, kterou podpořili tím, že si před lety zakoupili odrůdy z Čech. Co je České, to je dobré.
Počet zahrádkářských organizací v Plzeňském kraji dosahuje čísla 64. Členů dohromady je 250 tisíc a je to jedna z největších organizací v naší republice. Se zahrádkáři se přetahují rybáři.
Zlomový rok pro vstup do zahrádkářské organizace je 40 let. Občan tohoto věku už nemá čas na diskotéky a tak jeho ruce spočinou častěji v hlíně a je pořád zvědavý na to, co ještě nového se může naučit a tak přichází a zajímá se.
Jedním ze zásadních problémů zahrádkáře je počasí. A to letošní zasáhlo do růstu broskví a meruněk.
Lednové teploty je vyburcovaly k zahájení činnosti a únorové teploty jim udělaly čáru přes rozpočet. Pokud jste neměli zaopatřeno postřikem, doufejte v nemožné.
Pan Pilz hovořil široce i o herbicidech. Třeba o vývoji nového herbicidu, který se používá na zahrádkách, který trvá až pět let. A pak stačí jedno rozhodnutí z EU kvůli jedné řádce obsahu a herbicid je zakázaný. Ovšem výměna té jedné řádky za řádku jinou zřejmě není možná, protože jinak by to šlo vyřešit méně komplikovaně a bez zákazu.
Zajímavá připomínka byla o paprice. Dozvěděla jsem se, že papriková vegetační doba je 180 dní a v těchto dnech bychom jí měli už přepichovat do kelímků. A těšit se z jejich růstu. A chválit je, jak se jim daří.
Také poznámka o tom, že pokud berete Warfarin (lék proti srážení krve), nejezte zelený salát, protože látky v něm obsažené zpomalují účinky léků.
Citace ze stránek MEDICÍNA, NEMOCI, STUDIUM NA 1. LF UK
Warfarin působí proti vitaminu K a stejně tak vitamin K působí proti Warfarinu. Pokud pacient užívající Warfarin přijímá velké množství vitaminu K v potravě, může to vést ke snížení účinků Warfarinu. Hodně vitaminu K je v brokolici, tuřínu, zelí, špenátu a salátu.
Také si dávejte pozor na řez vinné révy a nad druhým očkem nechte alespoň 2,5 cm místa a až pak stříhejte! Zajímavá informace také pro mě byla, že vinná réva si dokáže najít vodu až 25 metrů pod povrchem země. A pak že jsou to jenom kytky.
Ještě také, že je vhodné nechat jahody na stejném místě jen dva roky a je smutné, když je zapomenete před zimou přikrýt.
Na konci byla plodná diskuze a odhlasovaná nová nástěnka.
Jsem ráda, že všichni členové pochopili, že nástěnka zahrádkářského svazu je nástěnka nás všech a ne zvýraznění ega jednoho člověka.
Takže až budeme vystaveně viset, je to dílo a prezentace nás všech pro všechny. Doufám, že tato myšlenka není rouhání ale čistá hra.
Mimochodem, abych nezapomněla, občerstvení výborně připravené, chutné, očima plodné. Péče o tekutou složku schůze byla od Aleše a samá chvála.

Přírodě a růstu
Omezení půstu,
Rukám od hlíny,
Vykvetlé zahradě
ZDAR ZDAR ZDAR.

Apolena