Čas od času potřebuji vylepit nějaké plakáty, které mají upozornit obyvatele naší obce na akce pořádané KK (Kulturní komisí). Za několik let této činnosti lze z mého pohledu pozorovat několik vývojových směrů. Technologický vývoj je patrný na první pohled – černobílých (popřípadě jinak jednobarevně potištěných) plakátů už je teď jako šafránu. Plakáty inzerentů také narostly. Dnes není výjimkou formát A2 (59x42cm) ani A1 (84x59cm). A ani evoluce se nezastavila. Dříve běžný Lepič Obecný Ohleduplný postupně vymírá. Tento jev je velice znatelný hlavně v posledních několika letech. Rovněž se tak děje ve vlnách, vždy před nějakou „velkou“ akcí – typicky volby, koncerty. Snižování počtů Lepiče Obecného Ohleduplného se pak projevuje tím, že se z celé nástěnky dozvíte o jedné až dvou akcích, zato barevně a velkoformátově! Na přiložené fotografii pořízené 23.1.2018 u MŠ Nezvěstice je jasně vidět kam spěje kombinace výše uvedených vývojových směrů. A když chci na takovou plochu vylepit plakát zvoucí na akci konanou v naší obci, stávám se, ač z donucení, také Lepičem Obecným Neohleduplným. To jsem to dopracoval:-\