Členové kulturní komise při OÚ Nezvěstice tímto děkují členům SDH Nezvěstice za příkladnou spolupráci v roce 2015. Podle slov předsedy KK by organizace některých náročnějších kulturních akcí byla bez pomoci SDH velice obtížná, nebo spíše nemožná. Šéf KK se vyjádřil takto: „S žádným jiným spolkem v obci není spolupráce tak dobrá – samozřejmě ještě NKPMK, ale to jsou z 90% členové SDH. Děkuji Vám!“ Rovněž naše redakce děkuje a doufáme, že hasičům zůstane stejný zápal pro věc i letos!