V tomto článku se nebudeme věnovat, jak by z titulku mohlo být vyvozováno, povrchu silnice. Jeho stav na této křižovatce je zhruba takový, jaký může po budování kanalizace být. Doufejme, že se jednou zlepší. Chtěli bychom se zamyslet nad tím, jací jsou zákazníci večerky pod kostelem ve vztahu k silničnímu provozu. Podle dlouhodobého průzkumu VSPVSP (Vartecká Společnost pro výzkum silničního provozu) je lze rozdělit do několika základních skupin: chodec, cyklista, automobilista. První dvě kategorie většinou žádné komplikace nezpůsobují. Třetí kategorie má ještě dvě podkategorie: automobilista slušňák a automobilista borec. Automobilista slušňák, jak název napovídá, je také v pohodě. Ale jsou tu ještě ti borci! Tyto řidiče/řidičky naprosto nezajímá znění vyhlášky, která jasně specifikuje za dodržení jakých podmínek se ne/může stát v/za křižovatkou. Není proto nic divného, že traktor s valníkem, nebo školní autobus nemůže odbočit, protože nějaký borec/borkyně stojí tak, aby nemusel udělat z auta do večerky víc, než 10 kroků (počítáme i obcházení auta). A nedávno nám dokonce svědek odpřísáhl, že viděl na vlastní oči bílé BMW, které zastavilo standardně cca tři metry od vchodu do obchodu a po nákupu se ještě v křižovatce, resp. přímo před vchodem otáčelo, aby pak pokračovalo směrem na Plzeň. Kolik by zde asi vybrali policisté na pokutách?