V pondělí 1.8.2016 provedla VOI (Vartecká Obchodní Inspekce) naprosto namátkovou kontrolu v areálu UVN (Umělá Vodní Nádrž). Kontrolovány byly téměř všechny ukazatele kvality. Vodou počínaje a čistotou toalet konče. Inspektoři neponechali nic náhodně a šli skutečně do hloubky! A co našli? Nic! Naprosto nic závadného, špinavého, nebo nechutného. Rejpalům z VOI nakonec nezbylo nic jiného, než konstatovat, ze kvalita vody v UVN je i v té největší hloubce vynikající, až průzračná! Stejně tak i ostatní kontrolované veličiny byly shledány bez závad (jasnost slunečního svitu, čerstvost větru, připojení k internetu a další (kqalitu občerstvení nevyjímaje)).