Kolik existuje na světě typů lidí, respektive typů jejich chování? Dalo by se skoro napsat, co člověk, to originál. Ale v základu se naše společnost dá rozdělit (dle vědeckých výzkumů) na čtyři typy lidí: sangviniky, choleriky, flegmatiky a melancholiky. Proč píši, že v základu? Jednoduše proto, že v k.ú. Nezvěstic se vyskytuje minimálně jeden jedinec vymykající se všem výše zmíněným typům.
Tuto skutečnost dokazují, jak jinak milý Watsone, zanechané stopy. V Nezvěsticích můžeme na tyto stopy narazit na jediném místě – parkoviště u koupaliště (Lázní, umělé vodní nádrže, jak kdo chce – místo je to stejné – N 49°38.29025′, E 13°31.48092′).
Poslednímu projevu existence egohoňiče předcházela II. etapa odkanalizování obce Nezvěstice. S ní bylo spojeno uložení velkého množství zeminy na parkovišti u koupaliště. Firma, provádějící tuto stavbu, měla samozřejmě za povinnost uvést skládkovací prostor do původního stavu. Tak se také v minulém týdnu (2. – 6.12.2019) stalo. Po rozhrnutí štěrku a jeho následném zhutnění vibrační deskou, byl povrch parkoviště v lepším stavu, než před začátkem skládkování zeminy. Nicméně tento stav nevydržel ani 48 hodin.
Po parkovišti se totiž v pátek v podvečerních hodinách „projel“ řidič vozidla zatím ne zcela zjištěného typu. Inkriminované vozidlo pokračovalo po své krasojízdě po parkovišti směrem na Vartu. A na parkovišti zanechalo samozřejmě stopy. Téměř veškerá práce, spojená s navrácením plochy parkoviště do původního stavu, byla – víte kde. Ano – v čudu, nebo spíš v pr**li.
Najít, popřípadě dovodit si, který vůz to na parkovišti zanechal stopy, by možná nebylo tak složité. V k.ú. Nezvěstic takových „vytuněných“ extrémů zas tolik nejezdí. S prokazováním totožnosti řidiče už by to mohlo být horší. V každém případě se jedná o naprosto dokonalý příklad namachrovaného egohoniče, prokazujícího známky pokročilého kretenismu.
Díky tomuto eGohoniči jsme měli chvíli pěkné parkoviště u koupaliště. A kdoví, jestli to samé individuum nestálo za vylepšováním této parkovací plochy v minulých letech. Ale i kdyby ne, rozhodně se jednalo o někoho dalšího z řad pátého lidského typu – egohoničů.