V pátek 18.2.2016 pořádal Sokol Nezvěstice tradiční Sokolský bál o5 s přídomkem maškarní. Bohužel se potvrdil sestupný trend návštěvnosti. 97 platících návštěvníků je toho dokladem. Nicméně i tak se ti, kteří na bál zavítali, jistě dobře bavili. Některým z těch co se dobře bavili nebylo nejlépe ještě v sobotu.
O hudební stránku se postaralo duo „To-Ja“. Naskýtá se otázka: víc muzikantů – víc návštěvníků?