Jen zhruba 12 hodin po skončení dospěláckého maškarního začínal v Sokolovně další maškarní. Tentokráte „Dětský“ pořádaný Kulturní komisí při OÚ Nezvěstice a NKPMK. Odpoledne ve stylu country průběžně navštívilo zhruba 61 dětských návštěvníků s různým počtem dospěláckých průvodců. O perfektní zábavu ve formě soutěží, tance, tomboly (a házení konfet) se postarala již tradičně kumpanie paní Fránové. O tom, že se odpoledne povedlo, svědčily úsměvy na dětských tvářích. Přejme si, aby příští rok vše dopadlo stejně.

Poděkování:
KK tímto děkuje Sokolu Nezvěstice za prvotřídní přípravu sálu po předešlém dospěláckém maškarním. Klobouk dolů!
KK tímto děkuje členům NKPMK za obětavou pomoc při úklidu po dětském maškarním. Díky!
Vedení KK tímto děkuje úklidu zúčastnivším se členům KK a jejich pomocníkům! Díky!!!