Pstruhová voda, výskyt raka, Natura 2000. Každý všímavý občan ale musel vidět, že průzračnost vody v takto označovaném brdském potoce jmenovaným parametrům zdaleka neodpovídá. Redakce VT se rozhodla přijít celé věci na kloub.
Není to tak dávno, co se redaktoři pokoušeli vyzkoumat možnosti koupání v rybníku u mlýna v Žákavé. Voda téměř neprůhledná a navíc se objevila záhada: rybník žere boty. Při průzkumu totiž redaktoři pro jistotu používali vodní obuv. Po chvíli se ale počalo „otevírat dno“ a redaktoři byli rádi, že stihli uniknout. Odnesla to jen bota části týmu, nevyplavala ani po dlouhé době.
Při dalších průzkumných akcích se ale přišlo na to, že až po místo soutoku s odtokem mlýnského rybníka teče v Bradavě krásná průzračná a čistá voda. Zdroj znečištění je tedy jasný. Zbývá už jen vyřešit záhadu, co se to v rybníku skrývá, pouští pryč špinavou vodu a žere boty?