Téměř všechna soudobá periodika mají v těchto dnech jedno velké společné téma. Jsou to burkiny. Není internetová verze novin, kterou bychom otevřeli a nenašli v ní výsledek průzkumu, jak se provozovatelé bazénů dívají na návštěvu v tělo velmi zahalujících oděvech. Když ale otevřeme webovou stránku Varta Times, žádnou takovou polemiku tu nenajdeme. Proč? Nezvěstice přece mají taky svůj bazén. Nabízí se odpověď – VT se bezhlavě neženou za stádem ostatních pisálků a hledí si důležitějších témat. Daleko větším problémem totiž objektivně jsou dlouhé fronty u výčepu koupalištní restaurace, které se tvoří hlavně při kulturních akcích, a které produkují nespokojené návštěvníky.

I podle mého názoru jsou témata, která si zaslouží daleko větší pozornost, než burkiny, a to v celorepublikovém dosahu. Ale chápu, že když není z čeho čerpat, tak novinář prostě prázdné místo v tisku zalepit musí. Dokud někdo nepřijde na koupaliště oděn v granátové náloži odhodlán tam tuto odpálit na veřejném prostranství, může nám být vcelku jedno, jesli je návštěvník(-ice) nahoře bez nebo je oděn kupř. do celotělového neoprenového obleku. Myslím, že naši svobodu a počínání u bazénu to nijak nenarušuje, voda nám kvůli tomu neubyde, a pokud se má znečistit, tak k tomu slouží jiné faktory než burkiny. Podobné články v periodikách by tedy mohly vypadat jako popichování českého občana k nenávisti k menšině, která prostě jen vyznává jiný styl módy. Nebo je to jinak?