Podle analytiků Varteckého Informačního Institutu (VII) je to možné, až pravděpodobné. Osobní lítačka by umožňovala nahrazení tradičních (papírových, plastových) permanentek lítačkou bezkontaktní. Tzn., že například při vstupu do areálu UVN (ne při návštěvě restaurace, pozn. vyd.) by se nezvěstický občan neprokazoval tradičním kusem papíru, ale pouze by přiložil čip ke čtecímu zařízení a online aplikace by ihned informovala vrátného, zda vpustit, či nevpustit (míňeno zřejmě bez poplatku, pozn. vyd.). Další využití by bylo zřejmě možné při svozech objemných odpadů, atd. Využití by se jistě našla celá spousta (nebo alespoň mnoho, pozn. vyd.). Uvidíme, jak se letos osvědčí elektronická permanentka. Kdo má nápad, jak by se naše „Lítačka“ mohla jmenovat, můžete to napsat do komentářů pod článkem.