Padá vám doma jistič? Nezoufejte, není to žádná tragedie. Existují minimálně dva způsoby, jak tomu bez vynaložení vlastní práce zabránit.

První a jednodužší způsob spočívá v tom, že prostě necháte vyměnit jistič za silnější. Horší situace nastává v okamžiku, kdy jistič vypadává dál a další zvýšení jeho hodnoty by mohlo poškodit přívodní vedení. Ale i tahle situace má samozřejmě řešení. A dokonce poměrně jednoduché. Necháte si udělat novou, „silnější“ přípojku.

V prvním kroku si najdete vhodný transformátor, ze kterého přípojka povede. A dál už je to jednoduché. Vykope se kyneta pro zemní uložení kabelu. Stojí-li (no spíš leží) v cestě silnice, provede se podvrt a jede se s kynetou dál. Podvrt se samozřejmě musí udělat i když je v cestě například vjezd do domu, nebo ulice. No a kde podvrt z nějakého důvodu být nemůže, postaví se sloup(y). Pak se již jen položí / natáhne kabel a je hotovo.

Během realizace mohou občas nastat drobné problémy, například když zákon neumožňuje položení silového kabelu v souběhu se silničním tělesem I. třídy. Naštěstí i zákony se dají změnit:-)

Když všechno výše uvedené proběhne, máte přípojku, která s 99% jistotou už padat nebude.

Níže přinášíme pár fotografií z prováděcích prací jedné takové přípojky shodou okolností realizované v naší obci.